تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
مــرکــز فشــار


•    مقدمه
دستگاه مورد استفاده در این آزمایش امکان اندازه گیری مستقیم گشتاور حاصل از نیروی سیال بر صفحه ای که بخشی یا تمام آن غوطه ور است و نیز مقایسه آن را با تحلیل نظری ، به ما میدهد .

•     اصول نظری
مرکز فشار نقطه ای است بر صفحه که میتوان گفت نیروی کل سیال در این نقطه عمود بر سطح میل میکند.
حال صفحه ای را با زوایای متفاوت که بخشی یا تمام آن در یک سیال غوطه ور است را در نظر میگیریم .
با دانستن این نکته که عرض ربع دایره B و وزن مخصوص مایع w است و داشتن رابطه ذیل ، هر یک از حالات را بحث میکنیم ......

دانلود کنید:

دانلود


بررسی نیروی هیدرو استاتیک وارده به سطوح مسطح غوطه ور در سیال غیر


آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل