gdl.rozblog.com
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
همه چیز درباره ی پنبه3
گروه دیپلوئید : این گروه دارای 13 کروموزوم
(n=13) و به پنبه های دنیای قدیم یا آسیائی معروف هستند . سطح دانه آنها پوشیده از کرک یا لینتر و ساقه و شاخه های فرعی آنها نسبتا نازک می باشد . ق.زه ها پس از رسیدن بخوبی باز نشده و تقریبا دیر رسند . طول الیاف آنها کوتاه و بین 12 تا 24 میلیمتر است . کیفیت آنها خوب نبوده ، جنبه تجارتی و صادراتی ندارند و مقدار محصول آنها نیز در هکتار کم می باشد . مهمترین پنبه های این گروه عبارتند از الف – G - arboreum L . شامل پنبه های دائمی است که ارتفاع بوته آنها به 2 متر می رسد . برگهای آنها 5 تا 7 برگچه ای و گلها قرمز رنگ است . در هر خانه یا هر برچه کپسول آنها تا 18 دانه وجود دارد . کیفیت الیاف آنها نامرغوب و برای کاشت در مناطق گرمسیر جنوب شرقی آسیا و مشرق آفریقا مناسبند . ب- G . herbaceum L . شامل پنبه های یکساله می باشد که ارتفاع بوته آنها حدود 5/1 متر و دارای برگهای چند برگچه ای است و برگها کم و بیش کرکدارند . گل ها زرد رنگ ، قوزه ها نوک تیز و طول آنها 2 تا 5/3 سانتیمتر است . کپسول یا قوزه ها 3 تا 4 برچه ای که در هر برچه تا 12 دانه وجود دارد و سطح دانه ها پوشیده از کرک می باشد . کیفیت محصول آنها متوسط و مبدا آنها از عربستان سعودی است . این پنبه برای کاشت در مناطق گرم آسیای مرکزی ، مدیترانه و جنوب اروپا ( اسپانیا ) مناسب است . این پنبه اولین بار در کناره دریای سرخ کاشته شده و هنوز نیز در سودان وجود دارد . این پنبه از طریق عربستان به جنوب ایران وارد و در کناره خلیج فارس کشت و پنبه پرسیکوم از آن حاصل شده است . 2- گروه تتراپلوئید یا گونه های آمریکائی : این گروه که به پنبه های دنیای جدید یا آمریکائی معروفند ، دارای 26 کروموزوم (n = 26) می باشند . شاخ و برگ آن ها بزرگتر از گونه های آسیائی ، ساقه ها قطورتر و قوزه آن ها در موقع رسیدن کاملا باز می شود . طول الیافشان بلند و یک اندازه و بین 23 تا 33 میلیمتر است . مقدار محصول انها نیز در هکتار بیش از گونه های آسیائی می باشد . پنبه های آمریکائی به دو گروه تقسیم می شوند : گروه اول – گونه هائی که سطح دانه آنها پوشیده از کرک یا لینتر می باشد ، شامل : الف – G . hirsutum L . : این پنبه از آپلند مشتق شده و شامل انواع یکساله و دائمی می باشد . ارتفاع بوته های آن بین 60 تا 150 سانتیمتر است که گاهی به 2 متر می رسد . تعداد ساقه های زایشی آنها کم و ساقه به رنگ سبز مایل به قهوه ای است ، برگها اغلب 3 تا 5 برگچه ای و کرکدار ، گلها بزرگ به رنگ زرد روشن ،کپسولها بزرگ و گرد و معمولا 3 تا 4 برچه ایست که در هر برچه از 3 تا 11 بذر وجود دارد . دانه ها بزرگ و پوشیده از کرک می باشند . طول الیاف آنها 25 تا 30 میلیمتر و کیفیت محصول آنها خوب است . این پنبه به آسیا و آفریقا نیز گسترش پیدا کرده است . ب- G . religiosum : این پنبه دائمی است و سالهای زیاد در یک زمین باقی مانده و حصول تولید می نماید . دانه های آن قلوه ای شکل است . پ – G . peruvianum cav : ارتفاع بوته های آن به 3 متر می رسد . سطح دانه ها پوشیده از کرک و الیاف آنها به رنگ تیره مایل به قهوه ای است . این پنبه مخصوص کاشت در پرو و باربادوس می باشد که سپس به آفریقا برده شده است . ت – G . mexicanum Todars : مرکز اصلی کشت آن در مکزیک بوده و از آپلند مشتق گردیده است . گروه دوم : گونه هائی که سطح دانها بدون کرک یا لینتر می باشند و عبارتند از : 1- G . barbadense : شامل گروه بزرگی از پنبه های آمریکائی است که الیاف آنها مرغوبتر از سایر انواع بوده و در صنعت نساجی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . مبداء آنها آمریکای مرکزی می باشد . این گروه شامل پنبه های یکساله است که ارتفاع ساقه آنها 5/2 تا 7/2 متر همراه با ساقه های رویشی قوی و بسیار منشعب می باشد . برگ ها معمولا 3 تا 5 برگچه ای و بدون کرک ، گل ها به رنگ زرد تیره است که در پایه گل ها نقاط قرمز یا بنفش رنگ وجود دارد . کپسول ها 5/3 تا 6 سانتیمتر است که معمولا سه برچه ای می باشند و در هر برچ 5 تا 8 و گاهی بیشتر دانه وجود دارد . طول الیاف آن ها حدود 30 میلیمتر و گاهی بیشتر است . الیاف آنها خیلی محکمتر از الیاف سایر پنبه ها بوده و در صنعت نساجی برای بافتن پارچه های نازک و ظریف به کار می روند ، مقدار محصول آنها نیز بیش از سایر انواع و کیفیت الیاف نیز بالاتر است . نژاد مهم این پنبه brasiliense می باشد که دائمی است و در نواحی استوائی آمریکای جنوبی ، آمریکای مرکزی و برزیل و به طور پراکنده در آفریقا و هند یافت می شود . اندازه کپسول ها حدود 3 سانتیمتر است که معمولا سه برچه ای و دانه های آن قلوه ای شکل می باشد . سطح خارجی کپسول آن ها دارای برجستگی مختصری است که در داخل آن ها روغن ذخیره می گردد . 2- G . vitifolium Lamk. : شامل پنبه های دائمی است که ارتفاع بوته آنها حدود 4 تا 5 متر و مبدا آنها از برزیل می باشد و در گویان نیز وجود دارد و در اغلب کشورهای آمریکای جنوبی پراکنده هستند . آب و هوا (اکولوژی پنبه ) : برای تولید محصولی که از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار و ارزش تجارتی بالائی داشته باشد ، لازم است پنبه را در مناطق گرم کشت نمود ، به خصوص زمانی که محصول آن می رسد ، اگر سرما و یا بارندگی در اوایل پائیز شروع شود ، امکان بهره برداری کافی از تمامی محصول این گیاه نبوده و پنبه تولید شده هم ، ارزش تجارتی کمتری دارد و از طرف دیگر ارزش نساجی آن نیز پائین می آید ، بنابراین باید پنبه را در مناطقی کشت کرد که آب و هوا از هر نظر برای رشد و نمو آن مناسب و محصول تولید شده از نوع مرغوب و باارزش تجارتی و نساجی بالائی باشد . پنبه از سطح دریا تا ارتفاع 1200 متری بخوبی رشد کرده و محصول کافی می دهد . برخی از واریته های آن تا ارتفاع 1800 متری نیز رشد می کنند . بطور کلی برای تولید پنبه ای که ارزش تجارتی آن بالا و مقدار محصول آن نیز قابل توجه باشد ، باید در مناطق کاشت نسبت به عوامل زیر توجه کامل مبذول گردد : 1- سرما و یخبندان : یکی از عوامل مهم بازدارنده و توقف رشد و نمو پنبه ، سرما و یخبندان است که در طول دوره رشد نباید به هیچوجه گیاه در معرض آنها قرار گیرد ، زیرا پنبه به علت حساسیت شدیدی که در برابر این دو عامل دارد ، نه تنها محصول کافی تولید نمی کند ، بلکه الیاف آن نیز کیفیت خوبی نخواهند داشت . 2- در زمان کاشت و تولید جوانه و رشد اولیه آن ، درجه حرارت باید حدود 13 تا 15 درجه سانتیگراد باشد . 3- در طول زندگی پنبه که معمولا حدود 180 تا 200 روز است ، درجه حرارت در تابستان نباید کمتر از 20 تا 22 ( بطور متوسط 25 ) درجه باشد . حدود 4 تا 5 ماه ار دوره شد ، این گیاه به حرارت 25 درجه نیاز دارد . 4- حرارت هوای منطقه در بهار معتدل و باران به صورت رگبار نبارد. 5- در مواقع تولید جوانه، گل دادن، رسیدن و باز شدن کپسول ها، آفتاب و نور کافی وجود داشته باشد. 6- آب کافی برای آبیاری پنبه موجود و هوای منطقه در تابستان خشک نباشد. 7- در تابستان ، بخصوص موقع تلقیح و رسیدن میوه ها، باد خشک و شدید وزش نداشته باشد. 8- حدود 5/3 دوره زندگی پنبه، آسمان صاف و بدون ابر باشد. 9- در مناطقی که باران نسبتا\\\" زیادی می بارد در موقع رسیدن کپسولها باران کمتری ریزش نماید و از طرفی آبیاری نیز انجام نشود. عوامل محدود کننده کشت پنبه در ایران: هرگاه از زمان کاشت تا برداشت ، نسبت به مسائل و عوامل مختلفی که در رشد و نمو پنبه موثر است توجه کافی به عمل نیاید ، این گیاه محصول کافی تولید نمی کند و به سبب وجود این عوامل که همواره زارعین پنبه کار با آنها مواجه می باشند ، سطح زیر کشت و مقدار تولید آن هر سال تغییر نموده بنابراین نمی توان محصول خوب و کافی از آن برداشت کرد، برخی از این عوامل عبارتند از: 1- چون اغلب زارعین پنبه را با اصول صحیح نمی کارند و در بیشتر روستاها به روش کرتی قدیمی عمل می کنند لذا مقدار محصول و کیفیت آن قابل ملاحضه نمی باشد. 2- با انتخاب روش کرتی ، نه تنها مقدار آب زیادی است، بلکه آبیاری هم به طرز صحیح و مناسب انجام نمی شود. 3- از آنجا که در بیشتر روستاها کمبود آب وجود دارد و در موقع آبیاری هم دقت لازم به عمل نمی آید ، بنابراین محصول کافی برداشت نمی شود. 4- نوع شخم و وسایل اجرای آن به هیچ وجه مناسب برای زراعت پنبه نیست. 5- چون وسایل انجام شخم قدیمی و نامناسب می باشند ، بستر بذر به خوبی تهیه نشده و مقدار زیادی از بذر های کاشته شده از بین رفته و در نتیجه مقدار محصول پائین می آید و به سبب رشد نبات در محیط غیر مناسب، کیفیت تارها نیز خوب خواهد بود . 6- کشت به موقع پنبه مسئله مهمی است که زارعین به آن توجه نمی کنند ، در صورتیکه اگر کشت به موقع انجام شود، هم نباتات از طول دوره رشد کافی برخوردار و هم زمان رسیدن کپسول ها و برداشت آنها در شرایط مناسب انجام خواهد شد. 7- عدم اجرای تناوب صحیح یکی از عوامل محدود کننده کشت پنبه است، با این توضیح که در سالهای اخیر با تغییر قیمت محصولات کشاورزی ، برنامه تناوب تقریبا\\\" در مسیری ناصحیح تغییر پیدا کرده و سبب محدودیت کشت این نبات شده است. 8- در اغلب روستاها هنوز زارعین از بذر بومی و قدیمی خود کشت می نمایند در صورتی که اگر از بذور اصلاح شده و پر محصول و مناسب برای هر منطقه استفاده کنند ، مقدار محصول آنها بیشتر خواهد شد.شاید علت عدم اطلاع آن ها از وجود بذور اصلاح شده باشد. 9-چون قبل از کاشت، بذر را ضد عفونی نمی کنند، این خود سبب انتشار بیشتر بیماری های قارچی می شود. 10-اغلب زارعین از استعمال کودهای لازم و کافی شاید به علت گرانی و یا عدم آشنایی خود داری می نمایند. 11- با آفات و امراض پنبه در نواحی مختلف به خوبی مبارزه به عمل نمی آید. 12- وجود کرم خاردار که یکی از افات مهم این نبات است، عامل مهمی برای جلوگیری از کشت و تولید پنبه می باشد. 13- وزش بادهای شدید در اکثر نقاط کشور موجب جلوگیری از رشد این نبات می گردد. 14- برداشت محصول به موقع و به روش صحیح انجام نمی شود. 15- در برخی از مناطق بخصوص در خوزستان ، شوری زمین موجب کاهش قابلیت نفوذ خاک و کمبود مواد آلی و جلوگیری از رشد نبات شده است. خاک های مناسب برای کاشت پنبه: برای آن که بتوان حداکثر بهره را از زراعت پنبه به دست آورد باید به وضع زمین از نظر فیزیکی و شیمیائی کاملا توجه داشته و این نبات را در حاصلخیز ترین زمین کشت کرد.خاک باید دارای عمق کافی تا 20 سانتیمتر بوده ، تحت الارض آن سفت و غیر قابل نفوذ نباشد، زیرا این گیاه با دارا بودن ریشه عمیق ، در زمین که دارای عمق کافی و قابل نفوذ باشد،بهتر رشد می نماید. از کشت پنبه در زمین هائی که ز نظر مواد غدائی ضعیف و نیز کم عمق و مرطوب است باید خود دارای و نسبت به حالت اسیدی و بودن خاک توجه شود و این گیاه در خاک هائی که ph آن ها بین 6 تا 7 می باشد کشت گردد.این نبات در زمین هائی که دارایph بین 2/1 5 تا 8 باشد به خوبی رشد می کند. ولی بهترین ph برای این گیاه بین 2/5 تا 7 است. پنبه در خاک های رسی قابل نفوذ و خاکهای رسی شنی به خوبی رشد کرده و محصول قابل توجهی تولید می نماید.همچنین در اراضی رسی آهکی و خاک های شنی هوموسی و خاک هائی که مخلوطی از رس و شن و لیمون باشد نتیجه باشد نتیجه خوب می دهد. بهترین خاک برای پنبه خاک های لیمونی شنی و لیمونی رسی است. پنبه در زمین های شنی و سبک رشد خوبی ندارد و محصول آن در این زمین ها معمولا زودرس و همچنین در خاک های مرطوب و زه دار نیز محصول خوبی نمی دهد. در مناطق گرمسیر و کم آب به علت وجود ریشه های عمیق و مقاوم بودن به خشکی محصول مناسبی می توان بدست آورد . در زمین هائی که مقدار نمک آن ها خیلی زیاد نباشد این نبات محصول مناسبی تولید می کند، زیرا مقاومت پنبه در مقابل شوری بیشتر از سایر گیاهان و کمتر از یونجه می باشد. ضمنا باید توجه داشت که در زمین های رسی که زه کشی کامل انجام شده باشد می توان به کاشت پنبه اقدام نمود.با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل